XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy [Kraościenko n/Dunajcem]

STOWARZYSZENIE TURYSTYKI I REKREACJI  KAJAKOWEJ „DUNAJEC” 

I  KOMANDOR SPŁYWU : PIOTR  ZAZIĄBŁO 

Zapraszają do udziału w : 

 XI  OGÓLNOPOLSKIM SPŁYWIE KAJAKOWYM im. TADEUSZA

NOWAKA  „TRZY KORONY” na  DUNAJCU.

 

Ogólnopolski  Spływ   Kajakowy im. Tadeusza Nowaka „Trzy Korony” na

Dunajcu jest imprezą cykliczną, turystyczno-rekreacyjną z Kalendarza Imprez

PZKaj i PTTK.  Ma on na celu propagowanie piękna Przełomu Dunajca w

Pieninach, Pienin i miasta Krościenka n/Dunajcem.                       

 Gwarantujemy

1.Przeżycie niezapomnianej przygody kajakowej na pięknym szlaku rzeki

   Dunajec.

2.Spotkania i wymiany doświadczeń z innymi kajakarzami z Polski.

3.Aktywny wypoczynek połączony z rywalizacją turystyczną.

I. Termin trasa – biwaki.

1.Termin OSK „Trzy Korony”  27 – 29.08.2010 r.

2.Trasa OSK „Trzy Korony” – rzeka Dunajec ze Sromowiec Niżnych do

    Krościenka n/Dunajcem.

3..Etapy dzienne :

 – 27 sierpnia – weryfikacja uczestników

     – 28 sierpnia  –   Sromowce Niżne – Krościenko n/Dunajcem ( uroczyste

       otarcie Spływu)

     – 29 sierpnia  –   Krościenko n/Dunajcem. ( uroczyste zakończenie Spływu).

4. Biwak  – 27 – 29 sierpnia  Krościenko n/Dunajcem –  biwak stały.

II. Warunki uczestnictwa.

1.Posiadanie umiejętności pływania kajakiem na górskich rzekach.

2.Posiadanie umiejętności pływania potwierdzonego ważną kartą pływacką.

3.Ukończenie 18 lat. Osoby,  które nie ukończyły 18 lat mogą brać udział w

  spływie za zgodą  rodziców  lub opiekunów prawnych płynąc w kajaku

   dwuosobowym z osobą pełnoletnią.

4.Zgłoszenie uczestnictwa na karcie zgłoszenia, wniesienie opłaty i uzyskane

  potwierdzenia o zakwalifikowaniu na spływ.

5.Posiadanie sprzętu kajakowego, kamizelki asekuracyjnej odpowiedniej do

   masy ciała oraz sprzętu biwakowego.

III. Zgłoszenie do Spływu.

Zgłoszenie do  OSK „Trzy Korony”  należy dokonać na „Karcie zgłoszeń”

wypełnionej zgodnie z  instrukcją, którą należy przesłać wraz z kopią dowodu

    wpłaty wpisowego na adres: Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji

    Kajakowej „DUNAJEC”  ul. Księcia Józefa 24a , 30-206 Kraków

    Opłatę za uczestnictwo należy dokonać na konto:

    Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji  Kajakowej Dunajec w Krakowie:

    PKO BP I Oddz.  Kraków nr 55 1020 2892 0000 5602 0165 7386 lub w

    Biurze Stowarzyszenia i Kasie na Spływie.    

IV. Koszty uczestnictwa.

 1.Wpisowe                –         60,00 zł                                                                                          

V. Prawa i obowiązki uczestników.

   Uczestnicy zweryfikowani mają prawo do bezpłatnego korzystania z:

1. Pola biwakowego w Krościenku n/Dunajcem.

2. Przewozu osób i sprzętu na start i z mety w relacjach ustalonych przez

   organizatora i podanych w Regulaminie Spływu.

3. Posiłków. ( udział w uroczystej Watrze )

4. Programów kulturalnych i rekreacyjnych,

   Uczestnicy mają obowiązek:

1. Przestrzegania regulaminu spływu oraz poleceń: Organizatora, Policji,

    Ratowników WOPR,

2. Stosowania zasad bezpieczeństwa na wodzie i udzielania pomocy innym,

3.  Informowanie organizatora o wszystkich czynnikach mogących mieć wpływ

    na bezpieczeństwo uczestników spływu, tak na wodzie jak i lądzie,

4.Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody.

VI. Konkurencje sportowe.

1.Odcinek regularnego przepływu,

2.Wyścig.

VII. Punktacja.

1.Indywidualna – wg regulaminów zatwierdzonych przez PZK.

 2.Drużynowa    –  wg regulaminów zatwierdzonych przez PZK,                         

      Dla zwycięzców w punktacji indywidualnej i drużynowej przewidziane są:

 puchary oraz nagrody rzeczowe.

VIII. Inne.

1.Szczegółowy program Spływu i Regulamin prześlemy zainteresowanym

   osobom i klubom pocztą elektroniczną : nasz adres stirk@vp.pl

2.Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Turystyki i

   Rekreacji Kajakowej „Dunajec” ul. Księcia Józefa 24a,30-206 Kraków tel./ fax

   12-427-16-15 czynne w poniedziałki w godzinach 16 – 19.W innych terminach

    kontakt telefoniczny z komandorem Piotrem Zaziąbło 604-40-45-96. 

 

Zapraszamy!