XLV Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Popradzie [ Leluchów – Stary Sącz]

STOWARZYSZENIE TURYSTYKI I REKREACJI  KAJAKOWEJ „DUNAJEC”

I  KOMANDOR SPŁYWU : KRZYSZTOF NALEPA

Zapraszają do udziału w :

                 XLV MIĘDZYNARODOWYM SPŁYWIE KAJAKOWYM

                                          na POPRADZIE.

 Współorganizatorzy:   Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Piwniczna

Międzynarodowy   Spływ   Kajakowy   na Popradzie jest imprezą cykliczną,

rekreacyjno-turystyczną z Kalendarza Imprez PZKaj i PTTK organizowaną w

ramach XLV Tygodnia Dzikich Wód.

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

                         ————————————————————————-

Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Poradzie ma na celu propagowanie piękna

Ziemi Sądeckiej a szczególnie doliny Popradu.                       

  Gwarantujemy

1.Przeżycie niezapomnianej przygody kajakowej na pięknym szlaku rzeki

   Poprad.

2.Spotkania i wymiany doświadczeń z innymi kajakarzami z Polski i zagranicy.

3.Aktywny wypoczynek .

4.Opiekę na Imprezie.

I. Termin trasa – biwaki.

1.Termin M S K n P   30 maja –  2 czerwca 2010 r.

2.Trasa M S K n P  – rzeka Poprad z Leluchowa do Starego Sącza.

3..Etapy dzienne M S K n P:

     – 29 maja      –   Piwniczna – weryfikacja

     – 30 maja      –   Leluchów  (uroczyste otwarcie M S K n P)Żegiestów

     – 31 maja      –   Żegiestów – Piwniczna

     –  1 czerwca  –   Piwniczna – dzień wolny – blok imprez rekreacyjnych

                                 na brzegu i na wodzie          

 –   2 czerwca –  Piwniczna – Stary Sącz (uroczyste zakończenie M S K n P)              

  4. Biwaki:

      29 maja –  2 czerwca  Piwniczna –  biwak stały.

II. Warunki uczestnictwa.

1.Posiadanie umiejętności pływania kajakiem na górskich rzekach.

 2.Posiadanie umiejętności pływania potwierdzonego ważną kartą pływacką.

 3.Ukończone 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą brać udział w

    spływie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych płynąc w kajaku

     dwuosobowym z osobą pełnoletnią.

  4.Zgłoszenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń, wniesienie opłaty i uzyskane

      potwierdzenia o zakwalifikowaniu na spływ.

  5.Posiadanie sprzętu kajakowego, kamizelki asekuracyjnej odpowiedniej do

     masy ciała oraz sprzętu biwakowego.

III. Zgłoszenie do Spływu.

   Zgłoszenie do  M S K n P  należy dokonać na „Karcie zgłoszeń” wypełnionej

    zgodnie z instrukcją, którą należy przesłać wraz z kopią dowodu wpłaty

     wpisowego na adres:

    Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej „DUNAJEC” 

     ul.  Księcia Józefa 24a  30-206 Kraków

    –  w pierwszym terminie do dnia 15.05.2010 r.

    –  w drugim terminie do rozpoczęcia M S K n P i przedstawić przy

    weryfikacji. Równocześnie ze zgłoszeniem do udziału w XLV

    Międzynarodowym Spływie Kajakowym  na Popradzie można zgłosić

    uczestnictwo w LXIX Międzynarodowym Spływie Kajakowym im. Tadeusza  

     Pilarskiego na Dunajcu.

 Oba spływy organizowane są w ramach XLV Tygodnia Dzikich Wód.

 Opłatę za uczestnictwo należy dokonać na konto: Stowarzyszenie

  Turystyki i Rekreacji  Kajakowej „Dunajec” w Krakowie: PKO BP I

   Oddz. Kraków nr 55 1020 2892 0000 5602 0165 7386

   lub w Biurze Stowarzyszenia i w Kasie na spływie.

IV. Koszty uczestnictwa.

 1.W pierwszym terminie do dnia 15.05.2010 r.                   –          60 zł.

 2.W drugim terminie do rozpoczęcia M S K n P                    –         70 zł.

     Za cały Tydzień Dzikich Wód :

 1.W pierwszym terminie                                                  –       150 zł.

 2.W drugim terminie                                                         –       170 zł.

V. Prawa i obowiązki uczestników.

 Uczestnicy zweryfikowani mają prawo do bezpłatnego korzystania z:

1. Pola biwakowego w Piwnicznej.

2. Opieki lekarskiej,

3. Przewozu osób i sprzętu na start i z mety w relacjach ustalonych przez

     organizatora i podanych w Regulaminie Spływu.

4. Posiłków regeneracyjnych na mecie każdego etapu,

5. Programów kulturalnych i rekreacyjnych,

   Uczestnicy mają obowiązek:

1. Przestrzegania regulaminu spływu oraz poleceń: Organizatora, Policji,

     Ratowników WOPR,

2. Stosowania zasad bezpieczeństwa na wodzie i udzielania pomocy innym,

3.  Informowanie organizatora o wszystkich czynnikach mogących mieć

         wpływ na bezpieczeństwo uczestników spływu, tak na wodzie jak i lądzie,

4.Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody.

VI. Inne.

1.Szczegółowy program Spływu i Regulamin prześlemy zainteresowanym

       osobom i klubom pocztą elektroniczną , nasz adres stirk@vp.pl

2.Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Turystyki

   i Rekreacji Kajakowej „Dunajec” ul. Księcia Józefa 24a,30-206 Kraków

    tel./ fax 12-427-16-15 czynne w poniedziałki w godzinach 16-19.W innych

    terminach kontakt telefoniczny do komandora  Krzysztofa Nalepy –

    506-69-04-24                                                         

            Zapraszamy!