Strona Główna

Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „DUNAJEC” zostało założone w Krakowie w 1994 roku przez działaczy stanowiących Komitet Organizacyjny Międzynarodowego spływu Kajakowego na Dunajcu.
Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Kajakowego i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 000102851.
Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje organizując między innymi takie imprezy jak:

 

  • Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu
  • Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Popradzie
  • Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Tadeusza Nowaka „Trzy Korony” na Dunajcu

 

* Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, kto zaakceptuje jego cele statusowe,
oraz podpisze deklaracje udziału w pracach Stowarzyszenia i regularnego opłacania składek członkowskich.
11 lutego 2017 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym wybrano nowy Zarząd i funkcje.

Zarząd Stowarzyszenia Organizatorów Turystyki i Rekreacji „DUNAJEC”:

Prezes – Zbigniew Mizerek
Wiceprezes d/s współpracy – Piotr Zaziąbło
 Sekretarz – Tadeusz Leńko
  Skarbnik – Wiesława Soja
 Członek zarządu – Marek Ćmielowski
 Członek zarządu – Piotr Rugień

 

Wszystkich szczegółowych informacji o Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „DUNAJEC” udzielamy w biurze Stowarzyszenia

Nasz adres: ul. Księcia Józefa 24a,30–206 Kraków

Telefon/fax: (012) 427-16-15

sotir@vp.pl

Biuro czynne w poniedziałki lub wtorki od 16:00 do 18:30