LXIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu [Nowy Targ – Nowy Sącz]

STOWARZYSZENIE TURYSTYKI I REKREACJI  KAJAKOWEJ  „DUNAJEC”

I  KOMANDOR SPŁYWU : FRANCISZEK  MALEC

Zapraszają do udziału w :

                 LXIX  MIĘDZYNARODOWYM SPŁYWIE KAJAKOWYM

                     im. TADEUSZA PILARSKIEGO na DUNAJCU

 

Patronat: Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Nawary

Patronat Honorowy: Prezydenta Miasta Krakowa – Jacka Majchrowskiego

 Współorganizatorzy:  Urząd Miasta i Gminy w Nowym Targu.

                                         Urzędy Gmin w: Czorsztynie, Krościenku n/Dunajcem, Łącku.

                                         Urząd Miasta i Gminy w Nowym Sączu.

 

Międzynarodowy   Spływ   Kajakowy im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu

 jest imprezą cykliczną ,rekreacyjno-sportową z Kalendarza Imprez PZKaj  i PTTK

organizowaną w ramach XLV Tygodnia Dzikich Wód.

                         ——————————————————————————————————–

   Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu bierze

 udział w cyklu zawodów Grand Prix PZKaj –  jako impreza 5-cio gwiazdkowa.

Gwarantujemy

  1. Przeżycie niezapomnianej przygody kajakowej na pięknym szlaku rzeki Dunajec.

  2. Spotkania i wymiany doświadczeń z innymi kajakarzami z Polski i zagranicy.

  3. Aktywny wypoczynek połączony z rywalizacją sportową.

  4. Opiekę instruktorską, medyczna i WOPR na imprezie. 

I. Termin trasa – biwaki.

  1.Termin M S K n D   2 –  6 czerwca 2010 r.

  2.Trasa M S K n D  – rzeka Dunajec z Nowego Targu do Jazowska.

   Istnieje możliwość spłynięcia do Nowego Sącza po wcześniejszym uzgodnieniu

   z Organizatorem  M S K n D.        

  3..Etapy dzienne M S K n D:

 –  2 czerwca  –   Nowy Targ – weryfikacja uczestników

 –  3 czerwca  –   Nowy Targ (uroczyste otwarcie MSKnD) – Mizerna

 –  4 czerwca  –   Sromowce Wyżne –  Krościenko n/Dunajcem.

 –  5 czerwca  –   Krościenko n/Dunajcem – Jazowsko

 –  6 czerwca  –   Jazowsko – Nowy Sącz (po uzyskaniu zgody organizatora)

  4. Biwaki:

      2/3 czerwca  –  Nowy Targ

      3 – 6 czerwca  –  Krościenko n/Dunajcem , biwak stały.

II. Warunki uczestnictwa.

 1. Posiadanie umiejętności pływania kajakiem na górskich rzekach.

 2. Posiadanie umiejętności pływania potwierdzonego ważną kartą pływacką.

  3. Ukończone 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą brać udział w spływie

    za zgodą rodziców

    lub opiekunów prawnych płynąc w kajaku dwuosobowym z osobą pełnoletnią.

  4. Zgłoszenie uczestnictwa dokonane na karcie zgłoszeń, wniesienie opłaty i

     uzyskane potwierdzenia o zakwalifikowaniu na spływ.

  5.Posiadanie sprzętu kajakowego, kamizelki asekuracyjnej odpowiedniej do masy

    ciała oraz sprzętu biwakowego.

III. Zgłoszenie do Spływu.

  Zgłoszenie do  M S K n  D  należy dokonać na „Karcie zgłoszeń”  wypełnionej zgodnie

   z instrukcją,   którą należy przesłać wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego na

    adres:  Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej „DUNAJEC”  ul. Księcia Józefa

    24a 30-206 Kraków

 – w pierwszym terminie do dnia 15.05.2010 r.

 -w drugim terminie do rozpoczęcia MSKnD i przedstawić przy

    weryfikacji. Równocześnie ze zgłoszeniem do udziału w LXIX  Międzynarodowym

    Spływie Kajakowym im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu można zgłosić

    uczestnictwo w XLV Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Popradzie.

 Oba spływy organizowane są w ramach XLV Tygodnia Dzikich Wód.

    Opłatę za uczestnictwo należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Turystyki i

    Rekreacji Kajakowej Dunajec w Krakowie: PKO BP I Oddz. Kraków nr

     55 1020 2892 0000 5602 0165 7386 lub w Biurze Stowarzyszenia i w Kasie na  

    spływie.

IV. Koszty uczestnictwa.

 1.W pierwszym terminie do dnia 15.05.2010 r.                   –       100,00 zł.

     2.W drugim terminie po 15 maja do rozpoczęcia MSKnD  –       120,00 zł

 3. Osoby towarzyszące za korzystanie z biwaków – 30,00 zł

 V. Prawa i obowiązki uczestników.

   Uczestnicy zweryfikowani mają prawo do bezpłatnego korzystania z:

 1. Pola biwakowego w Nowym Targu i Krościenku n/Dunajcem.

  2. Opieki lekarskiej, instruktorskiej i WOPR

  3. Przewozu osób i sprzętu na start i z mety w relacjach ustalonych przez

      organizatora i podanych w Regulaminie Spływu.

   4. Posiłków regeneracyjnych na mecie każdego etapu,

   5. Programów kulturalnych i rekreacyjnych,

   6. Szkolenia w ratownictwie prowadzonych przez WOPR.

  Uczestnicy mają obowiązek:

1. Przestrzegania regulaminu spływu oraz poleceń: Organizatora, Policji,

      Ratowników WOPR,  Strażników PPN, Straży Granicznej.

 2. Stosowania zasad bezpieczeństwa na wodzie i udzielania pomocy innym,

 3.  Informowanie organizatora o wszystkich czynnikach mogących mieć wpływ na

     bezpieczeństwo uczestników spływu, tak na wodzie jak i lądzie,

 4.Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody.

VI. Konkurencje turystyczno-sportowe M S K n D.

     1.Odcinek regularnego przepływu, (ORP)

     2. Odcinek szybkościowy, (OS)

     3. Slalom, (SL)

     4. Odcinek limitowany czasem, (OLC)

     5. Drużynowy wyścig o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego (drużynę tworzy 5 osad w

        co najmniej dwóch kategoriach łodzi).

VII. Punktacja.

      1.Indywidualna –  wg regulaminów zatwierdzonych przez PZK.

      2.Drużynowa    –  wg regulaminów zatwierdzonych przez PZK,

         Dodatkowo za zgłoszenie w I terminie klub otrzymuje 2 punkty za każdego

         zweryfikowanego uczestnika.

      Dla zwycięzców w punktacji indywidualnej i drużynowej przewidziane są:  

 medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.

VIII. Inne.

 1.Szczegółowy program Spływu i Regulamin prześlemy zainteresowanym osobom i

    klubom pocztą elektroniczną. Nasz adres : stirk@vp.pl

  2.Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Turystyki i

     Rekreacji  Kajakowej „Dunajec” ul. Księcia Józefa 24a,30-206 Kraków tel./ fax

     12-427-16-15 czynne w poniedziałki w godzinach 16-19.W innych terminach

      kontakt telefoniczny z Komandorem  Franciszkiem Malcem – 667-64-30-31.

 

 

  Serdecznie zapraszamy